Kiến trúc là một ngành nghệ thuật tạo hình và khoa học về tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Ngày nay kiến trúc được nhân bản thông qua các kiến trúc sư, được đào tạo từ các trường chuyên ngành. Kiến trúc đã được  lan tỏa và tạo được nhiều giá trị cho đời sống chúng ta. Kiến trúc RUBIK đã ra đời để đồng hành cùng với khách hàng và hướng tới những công trình kiến trúc bền vững, thẩm mỹ đề cao tính nhân văn và cộng đồng...